Kategorier i WordPress

Kategorier i WordPress er relevant, når man arbejder med blog-funktionen. Ofte gør man brug af flere kategorier i WordPress, men som minimum gør man brug af en.

Hvad man præcist bruger kategorier til, afhænger naturligvis af formålet med din hjemmeside eller blog, og af hvad dit design / tema tillader. Det sidste er der meget stor forskel på.

I Kumento WordPress hjemmesider anvender man fx kategorier i WordPress til opsætning af blog, medarbejdersider, cases, nyheder og produktkataloger. Produktkatalogerne minder om webshop i visningen, men det er uden betalingsmulighed.

Hvad er kategorien

Kategorier er den “skuffe”, hvori indlæggene gemmes.

Kategorier vises fx ved, at man laver et menupunkt, som linker til en kategori.

Oprettelse af kategorier i WordPress

Det er nemt at oprette kategorier.

Fremgangsmåde:

  • Klik på fanebladet “Indlæg”
  • Klik på fanebladet “Kategorier”.
  • Klik dernæst på tilføj ny.
  • Angiv som minimum en titel

Du skal som minimum give kategorien en ny titel. Der ud over kan du også vælge en overkategori samt lave en kategoribeskrivelse. Man kan altid rette informationerne efterfølgende, hvis der er noget man har glemt osv.

Standardkategori i indstillinger

I WordPress er der også de generelle indstillinger. Ikke så meget, at det skræmmer nogen. Men man skal lige forholde sig til, hvilken kategori der skal være ens standardkategori.

Du kan vælge mellem de oprettede kategorier.

Fremgangsmåde:

  • Klik på indstillinger
  • Klik på skrivning
  • Vælg relevant standardkategori

WordPress dokumentation

På WordPress’ officielle hjemmeside kan du altid læse mere om systemet, fx om indlæg og kategorier – klik her.

Flere tips og tricks

Du finder flere tips og tricks til hjemmesiden under support og artikler.

Support – klik her